Home > Výroba > Veřejný závazek k nákupu dřevní suroviny

Veřejný závazek k nákupu dřevní suroviny

Závazek vedení

Vedení organizace: Biocel Paskov a.s.

se zavazuje, že

nebude

  • obchodovat s žádnými produkty dřeva pocházejícími z nelegálních zdrojů,
  • porušovat tradiční a základní lidská práva ve svých podnikatelských aktivitách,
  • ve svých podnikatelských aktivitách narušovat oblasti s vysokou ochranářskou hodnotou,
  • přeměňovat les na plantáže nebo pro další nelesnické využití,
  • zavádět ve svých podnikatelských aktivitách modifikované organismy,

bude dodržovat

při svých podnikatelských aktivitách veškerou platnou legislativu České republiky a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Paskov, září 2015

Ing. Ivo Klimša
předseda představenstva

Ing. Vojtěch Podmolík
člen představenstva

Ing. Kateřina Kupková
člen představenstva