Home > Výroba > Politika bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

Politika bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

Odejít z domu zdráv, vrátit se domů zdráv

Naše snahy v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (SHE) jsou vedeny silným přesvědčením, že ochrana zdraví lidí a ochrana životního prostředí jsou základní předpoklady pro naše podnikání. Proto jsou bezpečnost, zdraví a životní prostředí zakotveny jako součást firemních hodnot skupiny Lenzing.

  • Provozujeme své aktivity tak, abychom chránili lidi a životní prostředí, a vycházíme z přesvědčení, že každé nehodě, zranění nebo nemoci lze předcházet.
  • Chráníme životní prostředí, v němž pracujeme, minimalizováním emisí, odpadu a zlepšováním efektivity využívání zdrojů.
  • Stanovili jsme si a řídíme své cíle a záměry, rozvíjíme a udržujeme naší kulturu bezpečnosti, normy a systémy za účelem trvalého zlepšování v oblasti SHE.
  • Jsme v souladu se všemi platnými právními předpisy a nařízeními v zemích, v nichž působíme, a jdeme nad rámec dodržování příslušných průmyslových norem.
  • Školíme a zapojujeme všechny naše zaměstnance do identifikace rizik, jejich hodnocení a kontroly.
  • Umožňujeme všem naším zaměstnancům zastavit jakýkoliv úkol nebo činnost, pokud nemůže být provedena bezpečným způsobem.

Lenzing, květen 2018

Za vedení společnosti:

Stefan Doboczky
Generální ředitel

Robert van de Kerkhof
Obchodní ředitel

Thomas Obendrauf
Finanční ředitel

Heiko Arnold
Technický ředitel

Wilhelm Feilmair
SVP Global Pulp

Vineet Singhal
SVP AMEA

Marco Schlimpert
SVP Europe & Americas

Hu Jian
SVP North Asia

Wolfganf Stehle
SVP Global HR