Výroba

Viskózová buničina se vyrábí ze smrkového dříví kyselým magnesiobisulfitovým postupem.

Vařením dříví, které je nasekáno na štěpky, se ve varné kyselině s hořečnatou zásadou uvolní doprovodné látky (lignin, hemicelulózy), které se převedou do roztoku. Nerozpustnou částí je surová nebělená buničina.

Ta se pak pere a třídí, aby se zbavila zbytků výluhu po várce, suků a neprovarů  
a většiny nečistot.

Následuje další, hlubší odstranění ligninu a hemicelulóz procesem zušlechťování
a kyslíkovou delignifikací. Finální bělost buničiny je dosažena použitím ozónu
a peroxidu vodíku.

Po vytřídění posledních i těch nejmenších nečistot se buničina vysuší a ve formě listů o rozměrech 60 x 80 cm se v unitech obsahujících 8 balíků po 200 kg expeduje.