Home > Vlastní žádost

Vlastní žádost

Přijmení, jméno, titul:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon/Mobil:

E-mail:

Poznámka:

Přílohy (Životopis, motivační dopis, fotografie):Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.
Uvedením těchto údajů souhlasím s jejich zařazením do nezávazné evidence uchazečů o zaměstnání po dobu 12 měsíců. Tyto údaje budou k dispozici personálnímu útvaru akciové společnosti Biocel Paskov pro účely vyhledávání vhodných kandidátů na obsazení uvolněných pracovních míst. Ochrana uložených osobních údajů bude provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů a po uplynutí výše uvedené doby budou údaje skartovány.