Home > Pro investory

Pro investory

Lenzing Biocel Paskov a.s. nabízí investorům 14 ha bývalý skleníkový areál, který by mohl být využit jako výrobní zóna pro lehký průmysl.

Z celkové plochy 14 ha je zhruba 6 ha vedeno jako zemědělský půdní fond.

Areál tvoří samostatný celek s hlavním vjezdem ze silnice III-484/11 Frýdek Místek – Ostrava, která jej spolu s říčkou Olešná odděluje od celulózky.

V areálu je zachována síť vnitrozávodních asfaltových komunikací, trafostanice
a čerpací stanice splaškových vod.

Nejbližší železniční stanice je vzdálena cca 1,5 km, kolejiště vlečky Lenzing Biocel Paskov a.s. je pouze 400 m od areálu.

Na území areálu nebo podél jeho hranic se nachází tyto trasy stávajících inženýrských sítí:

podzemní vedení VTL a STL plynovodu
podzemní potrubí degazačního plynu
vzdušné vedení VN 22 a 110 kV
přivaděč provozní vody
vedení pitné vody
dešťová a splašková kanalizace
podzemní kabelové vedení ČeskéhoTelecomu

Podrobnější informace vám sdělí:
Ing. Radislav Horkel
tel: +420 558 461 473
email: r.horkel@lenzing.com