Home > O nás > Program společenské odpovědnosti

Program společenské odpovědnosti

Biocel Paskov podporuje zdravotnická zařízení, sdružení handicapovaných spoluobčanů, akce humanitárního charakteru stejně jako konkrétní projekty v oblasti školství, sportu a kultury. Většina finančních prostředků směřuje
na projekty realizované v regionu, ve kterém společnost působí.

Společnost přispěla na pomoc nejpostiženějším oblastem zasažených ničivými povodněmi.

V roce 1997 zaměstnanci shromáždili v dobrovolné sbírce 71 tisíc korun
a záchranný hasičský sbor pomáhal při likvidaci následků povodní v Zátoru, jedné z nejhůře postižených vesnic.

Biocel Paskov věnoval Magistrátu města Ostravy dar ve výši jednoho milionu korun na rekonstrukci městské čističky odpadních vod. V roce 2010 věnovala společnost 500 tisíc korun na obnovu dřevěné lávky přes řeku Jičínku v Novém Jičíně – Žilině, která byla zpustošena bleskovou povodní v červnu 2009.

V rámci dobré spolupráce s okolními obcemi a městy Biocel Paskov podporuje aktivity spojené s výročím založení obcí, kulturní a sportovní projekty. V oblasti školství podporuje projekty zaměřené na vytváření postojů žáků k životnímu prostředí a vytváření hodnotového žebříčku pomocí výtvarných a literárních prostředků a také pomocí využití moderních informačních technologií. V rámci těchto projektů nabízí Biocel Paskov své firemní prostory pro účely výstav
a prezentací projektů. Společnost také přispívá okolním školám na organizování škol v přírodě a pořádání dětských dnů.

Biocel Paskov každoročně podporuje konání Mistrovství světa v šachu tělesně postižených a Evropského poháru dvojic v šachu tělesně postižených v Hrabyni.