Členství

 Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK)
msdk
Biocel Paskov je jedním ze zakládajících členů Moravskoslezského dřevařského klastru. Oficiální vznik v říjnu 2005. V roce 2015 byl změněn název klastru
na Národní dřevařský klastr. Klastr sdružuje podnikatelské subjekty působící
v lesnictví, dřevařské výrobě a souvisejících činnostech. Nabízí svým členům pomoc v marketingu, vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacích. Významná je spolupráce firem uvnitř klastru – sdílení informací, tvorba dodavatelských řetězců, obchodní aliance, projektové řízení v rámci moľností čerpání strukturálních fondů.

Nadace Dřevo pro život
nadace_cesky
Lenzing Biocel Paskov a.s. je členem od září 2005. Cílem Nadace je podpora spotřeby dříví v ČR jakožto jedinečné a obnovitelné suroviny.

Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP)
acpp
Asociace reprezentuje své členy při jednáních se státními orgány, odborovými
a mezinárodními organizacemi.