Zaměstnanci

Lenzing Biocel Paskov a.s. dlouhodobě staví své podnikatelské úspěchy především
na svých zaměstnancích. Jejich zkušenost, erudovanost a iniciativnost vycházející z loajality se společností jsou již po řadu let klíčovým zdrojem její prosperity. To se projevilo i v průběhu integrace do nových organizačních a procesních struktur mateřské společnosti.

Ve společnosti bylo k 1. 1. 2017 zaměstnáno 371 zaměstnanců.

Počet a struktura zaměstnanců odpovídají cílům, které si společnost stanovila již před několika lety a které zároveň operativně reagují na technologické a koncepční změny. Velmi dobré zkušenosti má společnost s dvouletým programem dlouhodobé praxe vybraných studentů Vysoké školy báňské Technické univerzity
v Ostravě, který studentům umožňuje získat poznatky z praxe již během studia.

Lenzing Biocel Paskov a.s. si svých zaměstnanců váží, a to se odráží rovněž v oblasti péče o ochranu jejich zdraví a bezpečnosti práce. Zajištění kvalitního stravování je jednou z důležitých oblastí péče o zaměstnance, které se každoročně věnuje značná pozornost. Společnost podporuje kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců a nabízí dvouletý cyklus benefitního programu zdravotní kafeterie.